23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Faktorer bakom de stigande bostadspriserna i Sverige

Bostadspriserna i Sverige har ökat markant under de senaste årtiondena - framförallt i storstäder men också på mindre orter.

Man kan inte riktigt peka ut någon enskild orsak som har lett till denna höjning, utan det beror på en blandning av flera olika faktorer.

Dock har en del avvikelser i denna trend skett under årens lopp. Priserna har kunnat stå still eller till och med sjunka på grund av diverse orsaker, men efter ett tag har en prisökning kunnat konstateras igen.

Generella faktorer som påverkar prisutvecklingen
Det är en mycket bra fråga, och tyvärr finns inget enkelt svar. Det är nämligen så att många olika variabler påverkar priserna på bostäder.

Lasse Walstad, VD på mäklarportalen.se, säger att det är mycket svårt att exakt säga vad som påverkar bostadspriserna men att det finns några generella trender som går att utkristallisera. Och det är framförallt dessa som påverkar bostadens pris och prisutvecklingen enligt Walstad.

Nedan är några avgörande faktorer som antingen direkt eller indirekt kan påverka situationen:

●       Ekonomi

●       Geografi

●       Efterfrågan

●       Specifika händelser

●       Media

Nedan går vi in mera på djupet på alla dessa punkter. Hos mäklarportalen.se kan du hålla koll på de senaste trenderna gällande bostadspriser, som påverkas av bland annat dessa faktorer.

Ekonomi
Som nästan allt annat här i världen, påverkas också bostadspriserna av ekonomin. Ekonomi kan gälla på en

●       global

●       nationell

●       regional eller

●       personlig nivå

Till vilken grad de olika områdena inom ekonomi påverkar bostadspriserna varierar. Den världsomfattande ekonomin påverkar oftast indirekt på bostadspriserna i Sverige, men den har ändå en extremt betydande roll, eftersom vi idag är allt mer beroende av internationella relationer.

Den personliga ekonomin är den del som kanske minst kan påverka bostadspriserna, men den kan ha ett stort inflytande om det gäller specifika områden dit exempelvis extremt rika kändisar flyttar, vilket i sig kan höja priserna i just det området.

Geografi
Inom Sveriges gränser finns enorma prisskillnader på bostäder, och ökningen av priserna varierar regionalt. Faktorer som påverkar priserna kan vara:

●       Var bostaden ligger - landsbygd eller innerstad

●       Närhet till olika serviceenheter (affärer, skolor, hobbyverksamhet osv)

●       Popularitet

●       Arbetslösheten i området

Exempelvis kan en bostad i ett populärt kvarter i en storstad kosta 3-4 gånger mer än en identisk bostad i en mer avlägsen småstad. Befinner sig bostaden i ett avlägset område på landsbygden dit ett stort köpcentrum planeras att byggas precis intill, kan bostäderna i närheten locka till sig folk, och som följd höjs också priserna.

Som motexempel kan nämnas en region med en nyligen förhöjd arbetslöshet. Där kan priserna på bostäderna stå still eller till och med sjunka, eftersom folk letar sig bort därifrån och ingen vill flytta in.

Efterfrågan
Som det nämndes ovan är populariteten för ett område en bidragande faktor till förhöjda bostadspriser. I allmänhet är det storstäder som lockar till sig folk, och då blir efterfrågan på bostäder hög i just dessa områden.

Är det dessutom en låg tillgång på bostäder och en hög efterfrågan kan bostadspriserna skjuta i höjderna. Stockholm är ett utmärkt exempel på just detta, och bostadspriserna i staden chockar oss i allt större grad.

Specifika händelser
Det har uppkommit vissa händelser i historien som har påverkat bostadspriserna. Händelserna är inte ensamma faktorer, men påverkar tydligt bostadsprisernas utveckling.

Vi kan inte undgå att nämna den aktuella Corona-pandemin som ett exempel. I början av pandemin stannade världen till. Framtiden var oviss och ingen vågade investera i att köpa bostäder, vilket ledde till att priserna sjönk. Efter ett tag anpassades samhället, och när saker och till började återgå till det normala igen höjdes också bostadspriserna i samma veva.

Bland annat ekonomiska kriser, naturkatastrofer och politik kan bidra till ökning av bostadspriserna. Kanske inte i stundens hetta, men efter att samhället sakta men säkert återuppbyggs följer oftast en våg av höjning av bostadspriser.

Media
I dagens samhälle påverkar all slags media oss människor mer än vi tror. Media har därför också ett stort inflytande på bostadspriserna. Med media menar vi här bland annat:

●       TV

●       Radio

●       Tidningar

●       Nyheter

●       Filmer och serier

●       Sociala medier

Har någon större händelse (i positiv eller negativ bemärkning) skett, kan det påverka bostadsmarknaden i just det området. Folk vill kanske fly därifrån och säljer sina bostäder för en billigare summa än vanligt, eller så lockar området till sig mer folk som kan tänka sig att betala flerdubbelt pris än vanligt.

Kändisars vanor och uttalanden kan spela en enormt stor roll, och dem får vi ju oftast höra via någon slags media. Om en kändis flyttar in i ett område, eller om den pratar gott om ett specifikt ställe kommer det definitivt att påverka kändisens fans som antagligen vill följa idolens fotspår och göra samma saker.

Sammanfattning
Orsaken till de allt högre bostadspriserna i Sverige är inte så svart-vit, och är i själva verket en summa av många olika faktorer. Allt från småskaliga till världsomfattande händelser påverkar priserna, både direkt men också indirekt.

Global men också nationell ekonomi inverkar på bostadspriserna. Är det dåliga tider kan priserna svaja till en början, men kan sedan fortsätta sjunka eller stiga efter ett tag, beroende på hur situationen utvecklar sig.

Geografin spelar en stor roll för bostadspriserna. Enorma skillnader finns inom landets gränser, och storstädernas bostäder har i allmänhet skyhöga priser, medan landsbygden oftast har billigare priser på bostäder.

Media spelar en otroligt stor roll i de flesta människors vardagliga liv. De påverkar högst troligen också bostadspriserna om exempelvis något specifikt område omnämns i olika medier.

Popularitet och efterfrågan går hand i hand, och får priserna att höjas. Speciellt om utbudet på bostäder är väldigt lågt i ett specifikt populärt område.

Sänd till en kollega

0.015