23948sdkhjf

E-handeln minskar men privata vinaktörer ökar sin andel

Tillbakagången för e-handeln av alkohol efter de gyllene pandemiåren fortsätter, visar en rapport från Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL. Två privata aktörer sticker ut och tar marknadsandelar.

Kännedomen bland konsumenterna om att det finns alternativa leverantörer inom e-handeln som får verka legalt vid sidan av Systembolaget är relativt stor. Tre av fem känner till alternativen och nästan hälften av de som e-handlat hos Systembolaget kan tänka sig att handla även där, visar en ny rapport från Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL.

Mer än hälften av dem som handlar på nätet gör tio procent, eller färre, av sina alkoholköp online. 

Totalt beställde en fjärdedel av svenskarna alkohol på nätet under förra året, flest i den norra delen av mellersta Sverige.

Samtidigt fortsätter e-handeln att minska jämfört med pandemiåren.

– Vi ser en generell nedgång av e-handeln med alkohol. Det beror sannolikt på det ekonomiska
läget och att pandemieffekten med ökad näthandel nu i stort sett är borta. Samtidigt ser vi också tecken på att Systembolagets utmaningar med leveransfönster och fraktpriser kan spela in. Här finns det anledning att fundera på hur e-handeln kan underlättas så att de konsumenter som söker sig till e-handel även framgent känner att Systembolaget är det mest attraktiva alternativet, säger Joel Furvik, opinionsbildande projektledare på SVL.

59 procent av dem som handlar på nätet handlar lika mycket som vanligt, medan 22 procent köper mindre än tidigare. Endast 12 procent har ökat sin konsumtion via nätbutiker, där Stockholmsområdet står för den största ökningen.

Generellt har kundnöjdheten ökat hos Systembolaget.se. Men de andra aktörerna har blivit mycket bättre och knaprar in på alkoholjätten, där kundnöjdheten också börjat hamna i nivå med det statliga bolaget. Vinoteket är klar tvåa, 19 procent valde det alternativet under det senaste året.

E-handelsförsäljningens tillväxt spås fortsatt att öka, enligt rapporten, som visar att fler kan tänka sig att handla på nätet och från andra aktörer än Systembolaget. Men det är få som tror att de kommer att handla mer på nätet framgent.

– Öppenheten gentemot framtida inköp fortsätter vara stark och vi ser att det framför allt drivs
av att den yngre generationen är mer öppen för e-handel. Eftersom en överväldigande
majoritet av e-handeln fortsatt sker via Systembolaget ser vi att regeringen måste ge
Systembolaget förutsättningar att möta konsumenternas efterfrågan, och då är framför allt
utökade leveransfönster en viktig komponent, säger Joel Furvik.

Systembolaget.se tappade marknadsandelar under 2023. Medan Vinoteket och Winefinder, som nyligen startade en gemensam plattform, har tagit andelar.

Kanalval vid handel av alkoholhaltiga drycker det senaste året
Online Marknadsandel 2022 Marknadsandel 2023
Systembolaget.se 80 77
Vinoteket 16 19
The wine company 10 7
Vivino 5 5
Bodegashop 2 1
Philipson wine 2 2
Winefinder 1 3
Annan leverantör 10 8
Källa: Sprit & Vinleverantörsföreningen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062