23948sdkhjf

Förslag: Hög skatt på engångsartiklar för mat och dryck

Enmansutredaren Anders Bengtsson föreslår en hög skatt på engångsartiklar som muggar och behållare av plast i en statlig offentlig utredning på uppdrag av den S-ledda regeringen.

Regeringen beslutade den 12 september 2019 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på hur en skatt för att minska negativa miljöeffekter av engångsartiklar kan utformas. Som särskild utredare förordnades från den 2 oktober 2019 kammarrättslagmannen Anders Bengtsson. I betänkandet från Engångsartikelutredningen föreslås en hög skatt på plastmuggar och plastbehållare av engångskaraktär.

En engångsartikel definieras som är en produkt som är avsedd för enstaka eller kortvarig användning. Den är inte avsedd för att under sin livscykel återanvändas flera gånger. Målet med skatten är enligt utredningen att den ska vara ett styrmedel för att understödja en övergång till en mer resurseffektiv och biobaserad cirkulär ekonomi.

Den ska också minska de negativa miljöeffekterna av att engångsartiklar inte tas om hand och därför skräpar ned. En minskad användning av engångsartiklar kan även förebygga avfall och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser i produktionsledet och avfallshanteringen, enligt utredningen.

I blickfånget för utredningen är framförallt engångsartiklar som används för mat och dryck som intas på språng som enligt utredningen hamnar högt upp i statistiken för det vanligaste skräpet i städer och parker samt vid stränder.

Vidare menar utredningen att produkter som bara används en gång och sedan blir avfall inte är resurseffektiva.

"Det innebär att vi extraherar resurser, förädlar produkter, använder dem en kort stund och sedan slänger dem, ofta utan att materialåtervinna dem och i vissa fall i naturen. Eftersom många engångsartiklar innehåller plast bryts de inte ned naturligt i miljön och de bidrar även till högre koldioxidutsläpp än till exempel pappersprodukter", skriver utredningen.

I utredningens betänkande begränsar man sitt förslag till skatt på muggar och behållare av plast som framförallt används inom matservering. Engångsförpackningar av plast omfattas inte generellt av den föreslagna skatten eftersom det idag saknas alternativ. I förslaget ska muggar av plast beläggas med 5 kronor skatt per mugg och livsmedelsbehållare med 7 kronor skatt per behållare.

Om produkten innehåller högst 10 % plast blir skatten 3 kronor per mugg och 4 kronor per behållare. Om produkten innehåller högst 1 % skatt blir skatten 1 krona per mugg och 2 kronor per behållare. Skatten föreslås införas den 1 september 2021.

Från skatten undantas behållare av plast för godis, glass och snacks då det idag enligt utredningen inte skulle leda till önskad effekt. Den föreslagna skatten beräknas initialt inbringa 3,8 miljarder kronor per år till statskassan, för att sedan snabbt minska med 25 % i takt med minskad användning av beskattade muggar och behållare.

I utredningens betänkande resoneras om såväl undantag för återvunnen plast som biobaserad och nedbrytbar plast, men då man menar att enhetliga definitioner och  enkla kontrollmetoder för dessa plaster saknas bortser man från undantag för dessa plaster.

Företag som kommer att påverkas av skatten är enligt utredningen framförallt kaféer och restauranger som säljer mat och dryck för avhämtning. Även dagligvarubutiker som säljer färdigförpackad mat och dryck för avhämtning påverkas av skatten, liksom food trucks, food courts och mindre kiosker.

Utredningen menar dock att:

" Skatten förväntas samtidigt skapa nya affärsmöjligheter för företag som tillverkar och importerar flergångsartiklar samt för företag som kan erbjuda tjänster som till exempel roterande pantsystem för flergångsalternativ eller försäljning av disktjänster."

Vidare skriver utredningen:

"Kaféer och restauranger som säljer mat och dryck för avhämtning kan minska sina kostnader genom att antingen erbjuda kunder att använda egen medhavd mugg och matlåda eller genom att hyra in sig i ett roterande pantsystem för flergångsalternativ, där man själv diskar flergångsalternativen alternativt köper disktjänster externt."

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.078