23948sdkhjf

Förslag kring engångsplast på remiss

De senaste årens ökning av engångsplastprodukter har skett parallellt med att nedskräpningen av plast och mikroplast har ökat.

Därför tillsatte regeringen tillsammans med samarbetspartierna en så kallad bokstavsutredning med uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring problematiken med engångsplast i samband med genomförandet av engångsplastdirektivet. Utredningens förslag överlämnades till regeringen igår och ska nu remitteras.

Utredningen innehåller förslag om hur materialåtervinningen ska öka, förbrukningen av engångsplast ska minska och att reglerna om nedskräpning ska skärpas.

I syfte att öka materialåtervinningen av engångsförpackningar föreslås krav på att förpackningar ska utformas så att de går att materialåtervinna. Det föreslås även krav på att plastförpackningar från år 2030 ska innehålla minst 30 procent återvunnen plast.

Utredningen föreslår också att onödiga engångsplastprodukter där plastfria alternativ finns tillgängliga förbjuds. I syfte att minska antalet förpackningar som används vid take away föreslås att det ska vara möjligt att få mat och dryck serverad i återanvändbar matlåda eller mugg. Under rådande omständigheter kan denna omställning bli utmanande för restaurangbranschen och utredningen föreslår därför att kraven inte ska börja gälla förrän den 1 januari 2024, samt att den som säljer få engångsmuggar och engångsmatlådor ska undantas.

Utredningen föreslår även att principen om att förorenaren ska betala ska gälla vid nedskräpning. Produkter som är särskilt problematiska utifrån nedskräpning ska därför beläggas med en nedskräpningsavgift för att bekosta samhällets kostnader att städa upp skräp som skräpats ned. Dessutom föreslås straffansvar för den som skräpar ner, exempelvis genom att slänga en fimp eller ett godispapper på marken. 

Utredningen kommer nu att remitteras fram till och med den 15 mars 2021.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.141