23948sdkhjf

Seger för Mackmyra i högsta instans

Patent- och marknadsöverdomstolen slår fast att Mackmyras sätt att marknadsföra sin whisky har stöd i EU-rätten och att den rätten står över den så kallade bildregeln i alkohollagen.

Mackmyra Svensk Whisky AB (Mackmyra) har vunnit mot Konsumentombudsmannen (KO) i Patent- och marknadsöverdomstolen i det för hela branschen viktiga målet om den så kallade bildregeln i alkohollagen. Kortfattat så har domstolen underkänt bildregeln då det anses att den strider mot EU-rätten, skriver Mackmyra i ett pressmeddelande.

Patent- och marknadsöverdomstolen meddelade den 26 mars 2021 sin dom i målet mellan Mackmyra och KO. Domstolen avslog samtliga av KO:s sex förstahandsyrkanden samt två av sex andrahandsyrkanden. Domen var därmed en framgång för Mackmyra. Målet handlar om sex bilder som Mackmyra publicerat på sociala medier och som KO menar strider mot bildregeln i alkohollagen. Domstolen underkänner helt bildregelns tillämplighet med motivationen att den strider mot EU-rätten.

Utgången av målet (som kan överklagas till Högsta domstolen till och med den 23 april 2021) är viktigt för hela branschen och är ett välkommet förtydligande av hur marknadsföring av alkohol i Sverige får ske, menar Mackmyra.

– Det är glädjande att inte bara Mackmyra utan hela branschen genom den här domen får klarhet kring bildregelns oförenligehet med EU-rätten. Därigenom får alla vi, ofta små- och medelstora bolag, större möjlighet till något jämnare villkor att kunna bedriva en ansvarsfull verksamhet i den hårda konkurrensen med stora internationella företag från andra länder med regelverk som ofta är avservärt mer generösa, säger Johan Larsson, vd, Mackmyra Svensk Whisky AB.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078