23948sdkhjf

Bättre resultat men minskad omsättning för Mackmyra

Svenska sprittillverkaren Mackmyra hade en nettoomsättning uppgående till 20,5 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021 (24,0), en minskning med 15 procent.

Bruttoresultatet blev 9,8 miljoner kronor (9,9).

Rörelseresultatet under det tredje kvartalet uppgick till -2,1 miljoner kronor (-3,9). Justerat ebitda blev -0,5 miljoner kronor (-2,3).

Kassaflödet efter investeringar uppgick under det tredje kvartalet till -2,4 miljoner kronor (1,6).

"För tredje kvartalet i rad förbättrar Mackmyra resultatet och detta sker trots att försäljningsklimatet under kvartalet varit ganska bistert", skriver Mackmyras vd Johan Larsson i rapporten.

Resultatförbättringen beror såväl på en avsevärt förbättrad bruttomarginal som på det kostnadsbesparingsprogram som implementerades kring årsskiftet, skriver han.

Vad gäller omsättningsminskningen på 15 procent påpekar vd att rensat för det tillskott som handspritsaffären gav under motsvarande kvartal 2020 så minskade omsättningen med 10 procent.

"Under hela niomånadersperioden så låg försäljningen på samma nivå som 2020, men rensat för handspritsaffären så ökar försäljningen med 7 procent. Till den under hela perioden med cirka 15 procent ökande flaskförsäljningen bidrar främst Mackmyras viktiga tillväxtmarknad Taiwan, även om försäljningen i det enskilda kvartalet varit låg. Exportaffären är av sin karaktär inte regelbunden utan är beroende av färre större ordrar och därför är jämförbarheten mellan enskilda kvartal svår", skriver Johan Larsson.

Tyskland och Storbritannien bidrog också till försäljningsökningen under perioden medan försäljningen genom Systembolaget i Sverige har minskat marginellt.

Fatförsäljningen under kvartalet har varit cirka 5 procent lägre än motsvarande kvartal föregående år, under hela perioden har dock försäljningen ökat med cirka 3 procent.

"Till viss del har pandemirestriktionerna (som ju försvann först under kvartalets sista dagar) fortsatt att vara försäljningsdämpande under kvartalet", skriver vd.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078