23948sdkhjf

Efter ny dom: McDonald's måste sortera förpackningar

Ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen ger vid handen att fem av McDonald's restauranger ska sortera ut sitt förpackningsavfall för materialåtervinning.

Beslutet innebär att frågan nu prövats så långt det går. Det hela började 2018 när Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm ålade restaurangerna att redovisa åtgärdsförslag för att sortera ut förpackningsavfall, också sådant som sorterades av kunderna i matsalarna.

Ärendet överklagades till Länsstyrelsen som upphävde beslutet, då man menade att restaurangerna inte kunde betraktas som ”andra förbrukare” av de förpackningar som gästerna gav upphov till. 

Då överklagade Miljö- och hälsoskyddsnämnden till Mark- och miljödomstolen som gjorde en annan bedömning och upphävde Länsstyrelsens beslut. 

Inte helt förvånande överklagade då restaurangföretagen till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, som nu alltså gått på nämndens linje och slår fast att det är restaurangerna som ansvarar för de förpackningar som används och förbrukas i restaurangen, även de som kunderna förbrukar i matsalsdelen.

Källa: Avfall Sverige

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095